I Socialpsykiatrisk Center arbejder vi recovery-orienteret. Vi tror på, at alle mennesker kan komme sig eller udvikle sig. Vi tager afsæt i de ressourcer og ønsker du har for dit eget liv for at styrke en personlig og social udvikling.

Velkommen