Åbne tilbud og mestringsforløb

I Socialpsykiatrisk Center har vi både forløb for borgere der er visiterede til vores tilbud, og åbne forløb for alle borgere der har en psykisk sårbarhed.

Gruppebaserede tilbud for alle

Individuelle tilbud for alle 

Tilbud for borgere i forløb

 

For mere info se:

Indsats- og ydelseskatalog