Åbne tilbud og mestringsforløb

I Socialpsykiatrisk Center har vi både forløb for borgere der er visiterede til vores tilbud, og åbne forløb for alle borgere der har en psykisk sårbarhed. 

For mere info kan du læse vores indsats-  og ydelseskatalog, hvor der er yderligere beskrivelser af de tilbud vi har:

Kursuskatalog