Faglighed

  • personalet er sammensat af forskellige faggrupper! sosu assistenter, socialpædagoger med forskellig erfaringsgrundlag.
  • i personalegruppen er der kendskab til/uddannelse i den systemiske -, kognitive -, og psykoterapeutiske metode. Vi har stor respekt for faglig forskellighed.
  • vi bruger NADA som en del af tilbudet
  • vi møder mennesker med anerkendelse og respektfuldhed, og vi ser det hele menneske.
  • vi lægger vægt på ansvarlighed, udvikling og udfordringer med forståelse for og indsigt i den enkeltes situation.
  • Vi modtager løbende pædagogstuderende, som indgår i personalegruppen.