Målgruppe

  • borgere med sindslidelser som ikke magter at klare sig i egen bolig og som i en periode har brug for døgndækning.
  • borgere der har brug for struktur og Socialpsykiatrisk støtte til afklare egne kompetencer ift. uddannelse og arbejdsliv.
  • borgere, der har brug for støtte til at arbejde med egen identitet og lære at se de muligheder de har til at komme videre i livet.
  • borgere, der har et ønske om udvikling.

Vi har ikke mulighed for at rumme:

  • aktive misbrugere
  • svært psykotiske
  • selvmordstruende som kræver mandsopdækning
  • borgere med voldelig eller truende adfærd