Søndergade 72

 

 Søndergade 72  er et botilbud der fungerer som et bofællesskab med 3 selvstændige lejligheder, fælles køkken og opholdsstue. Søndergade hører organisatorisk under Bo-Støtten.

 

   

Helle Sunddal
24 66 96 83
hmsu@vejen.dk

 

 

 Praktiske forhold:

Botilbuddet er privatejet, men udlejer har driftaftale med Vejen Kommune. Der udfærdiges en lejekontrakt med udlejer, samt betales indskud, husleje samt et beløb til at dække fællesudgifter. Der er personale dækning fra mandag til fredag, hovedsaligt i dag- og eftermiddagstimer, alt efter behov. I weekends kan der være tilsyn fra personalet i Bo-Støtten. Der er mulighed for at kontakte personalet på Vagttelefonen mellem kl. 16-07.

Målgruppen

Er primært borgere fra Vejen kommune med psykiatrisk diagnose, der medfører et behov for opfølgende socialpædagogisk støtte. Borgere som kan klare sig uden døgnbemanding.

Målet med Botilbuddet :

  • beboerne udvikler sig personligt og socialt samt får afklaret hvilket støttebehov, der vil være brug efter ophold i botilbuddet .
  • der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.
  • relationsarbejde mellem kontaktperson og beboer skal afdække de udviklingsmuligheder, der kan give størst livsmestring.

Vi samarbejder med lokalpsykiatrien, jobcenter og Platform.