Generelle oplysninger

 

Socialpsykiatriens kerneopgave

Socialpsykiatriens opgave er, i samarbejde med borgeren, at styrke og udvikle borgerens kompetencer til at mestre eget liv.

 

Hvem henvender vi os til?

 Vores tilbud er for psykisk sårbare, der bor i Vejen Kommune. Vi henvender os til mennesker, der har det til fælles, at alle har psykiske problemer, der besværliggør en almindelig dagligdag og sociale kontakter. 

Hvordan får du adgang til tilbuddene? 
Du skal søge kommunen om at benytte vores tilbud. Du kan selv rette henvendelse til Handicap & Psykiatrirådgivning i Vejen kommune på Områdekontoret i Rødding og kan kontaktes på tlf.79 96 50 00.
Du kan også kontakte Socialpsykiatrisk Center på tlf. 79 96 50 30. Så kan vi hjælpe dig med at kontakte kommunen.
Er du indlagt på psykiatrisk hospital eller i behandling på Lokalpsykiatrisk Center, kan de hjælpe dig med at kontakte handicap & psykiatrirådgivning i kommunen.
Kommunen træffer derefter en beslutning ud fra en vurdering af din situation - en såkaldt visitering.

Inden du søger er du velkommen til at aflægge os et besøg og kigge på forholdene. 

Generelt om vores tilbud

Vi kan gennem samvær og fælles handlinger støtte dig i at få en meningsfyldt hverdag. Med respekt for den enkelte, arbejder vi med at styrke:

  • Din selvopfattelse, selvtillid og selvværd
  • Dine praktiske og sociale færdigheder, så du kan få så stor magt over dit eget liv som muligt.
  • Dine evner til og mulighed for socialt og kulturelt samvær med andre mennesker.
  • Dine muligheder for et job, uddannelse eller skånejob på arbejdsmarkedet

Fysiske rammer 

Socialpsykiatrisk Center ligger midt i Brørup tæt på tog - og busforbindelser.
Vi har et stort, dejligt hus på ca. 500 m2 med køkken og cafe, kontorer og derudover fungerer det som base for hjemmevejlederne.

Værksted på Industrivej 20 i Vejen.

Bo-Støtten og Søndergade ligger ligeledes centralt i Brørup i rare omgivelser.

Cafe Noget Særligt ligger i Lindegade 10, Vejen. 

Socialpsykiatriens Metoder:

Kognitiv
Gestaltterapi
Miljøterapi
Narrativ. Den gode fortælling (livshistorier) 
NADA behandling.
CARe metodologien

 

Socialpsykiatriens Værdier

Mødet med borgeren
Borgeren i centrum
Ligeværdighed
Inddragelse
Intet om borgeren uden borgeren
Mulighedstænkende frem for problemtænkende
Recovery
CARe  

Socialpsykiatrisk Center er ingen endestation… men derimod et skridt til at komme sig. 

Kompetenceudvikling

Drift og udviklingsaftaler 2016

Temaplan 2016-2024

Arbejdstilsyn 2016

Tilsynsrapport 2018


   
Praktisk information
Kontakt :

Tlf. 79 96 50 30   
Mobil 40 18 39 07

E-mail: socialpsykiatriskcenter@vejen.dk