Hvordan


SÅ AKTIV SOM DU SELV VIL

Der er ikke tilmeldings- eller mødepligt. Du kan frit komme til de arrangementer, som netop du har lyst til.
Du kan komme ind fra gaden eller ringe og lave en aftale om et besøg i huset. Forskellen fra Socialpsykiatrisk Centers andre tilbud er, at man i Fristedet ikke skal visiteres via kommunen for at komme i huset.

Vi er fælles om at lave en plan for en 6 ugers periode, hvor vi planlægger aktiviteter og hyggeaftener.

Det er frivilligt, dog dækker du selv dine udgifter ved udflugter og mad.