Studerende

PRAKTIKBESKRIVELSE

Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

 

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

Bo-støtten

Fredensvej 10

6650 Brørup

79965052

cbab@vejen.dk

www.socialpsykiatriskcenter.inst.vejen.dk  (Bo-støtten)

Charline B. A. Bossen

Søren Christoffersen , Mail Schr@vejen.dk

 

Kommunalt.

 

Institutionstype/ foranstaltning

Antal børn/unge /voksne

Aldersgruppe

Antal stuer / afdelinger

Åbningstid

 

8 pladser i træningslejligheder

Fra 18 til 65 år

1 akut lejlighed

1 hotelværelse

2 lejlighedspladser i borger med sindslidelse i alm. Lejligheder med tilbud om §85 støtte

Vagttelefon/videostøtte - gældende for de borgere, der er allerede er visiteret ind i Socialpsykiatrisk Center samt for de borger, der er tilknyttet Bo-støtten.

Søndergade 72, som et bo-tilbud med 3 lejlighedspladser og fællesarealer.

Døgnåbnet.

 

 

 

Særlige forhold omkring ansættelsen:

 

Arbejdstid; dag-, aften- og weekend vagter

Der vil kunne forekomme alenevagter, nattevagter samt søn og helligdags vagter

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Pædagoger, social og sundhedsassistenter, plejer,  

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udfyldes af institutionen (Klik på firkanten og sæt x)

 

 

 

X

 

 

Pædagog

 

 

 
 

X

 

 

 


PD modul i praktikvejledning:

 

 

 
 

 

 

 

 


Diplomuddannelse

 

 

 
 

 

 

 

 


Andet/ andre uddannelser:

 

 

Navne: Søren Christoffersen

          

Formål

jf. lovgrundlag.

 

§85 og §107

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger - /borgergruppe.

 

Borger med en sindslidelse, som i en periode i sig liv ikke magter at klare sig i egen bolig og som har behov for døgndækning.

Borgere der har behov for struktur og socialpsykiatrisk støtte for at få en personlig afklaring af egne sociale og personlige kompetencer.

Borgere der skal have støtte til at finde egen identitet og lære at se/arbejde med de muligheder de har for at komme videre i livet.

Borgere der har et ønske om udvikling.

ARBEJDSMETODER:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens kompetencemål)

Kerne opgaven i bostøtten er, at bibringe borgerne redskaber til, at kunne tage personligt lederskab. Udgangspunktet er i den enkelte borger.

 

Der arbejdes ud fra kerne opgaven om, at den enkelte borger via recovery tanken og rehabilitering kan opbygge redskaber til at tage lederskab for eget liv. Målet er, at opnå kompetencer til mestring af livet og hverdagens udfordringer.

 

Der arbejdes på, at styrke den personlige udvikling, så beboeren bliver bedre til at mestre hverdagslivet.

 

Vi arbejder ud fra tankegangen at vi for en tid kan være det vikarierende håb hos den enkelte borger.

 

Ud fra handleplaner med det for øje at borgeren har mål og drømme med sit liv.

 

Individuelle samtaler.

Kontaktpersonordning.

NADA.

Medicinpædagogik

 

Der arbejdes systematisk med status- og opfølgningsmøder, netværksmøder.

Samt borgeren deltager i personalemøder, hvor der reflekteres over beboerens status og udvikling, på flere niveauer.

 

 

Undervisning har i udgangspunkt i indre personlige lederskab.

-      Kost og motion

-      Angst

-      Motivation

-      Konflikthåndtering

-      Udfra den aktuelle beboergruppen

 

Personalet modtager løbende supervision. 

 

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

 

Socialrådgivere, læger, sygeplejersker, terapeuter, psykologer, psykiater, familierådgivere, Social og sundhedsassistenter, misbrugskonsulent, m.m.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: Hvor meget og hvordan?

 

Ja.

 

Weekender, nattevagt, søn og helligdage

Der vil være en intro forløb, de første 14 dage.  

At være studerende i Bo-Støtten vil udfordre din personlighed, i og med at du bruger dig selv som rollemodel. Derfor anbefaler vi at du er psykisk robust.

Omstillingsparat, rummelighed og empati er tre nøgle ord, med udgangspunkt i dine personlige egenskaber.

Vi har en forventning til den studerende om at udvise ansvarlighed, situationsfornemmelse og respekt for beboere og kollegaer.

 

Øvrige oplysninger

 

Grundet borgergruppens sammensætning og den krævede faglighed for at løfte de opgaver der ligger til den pædagogstuderende anbefaler vi denne praktik til studerende der er i 3. praktikperiode (modul 13)