Hjemmestøtte efter § 85 og 99 i Serviceloven

Kerneopgave i hjemmevejlederteamet:

Mestring-varig forandring-udvikling.

Formålet med denne ordning, efter serviceloven § 85, er at støtte og vejlede borgere med en svær psykiatrisk lidelse.

Støtten foregår i eget hjem, men kan også foregå andre steder; f.eks. i Skolegade 7 eller aktivitetscentrene.Vi arbejder med handleplaner og samarbejder med jobcenter, lokalpsykiatrien og platform o.a. 

Formålet er:

  • at forbedre den enkeltes sociale og personlige mestring af hverdagen, så borgeren ikke begrænses i sin livsudfoldelse.
  • at borgeren udvikler en større selvstændighed i eget liv.
  • at hjælpe borgeren til at skabe en struktur i sin hverdag.