Beskyttet beskæftigelse

Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103

Støttet beskæftigelse er for dig der :

 • har fået tilkendt en pension pga. en psykisk lidelse
 • modtager kontanthjælp og har en psykisk lidelse evt. fysiske begrænsninger. Du kan have behov for et forløb hvor du får afprøvet dine færdigheder og muligheder for derefter at vende tilbage til uddannelse eller arbejdsmarked.

 

Formål med tilbudet.

 • Gennem forskellige arbejdsfunktioner,at tilegne sig færdigheder,der styrker dine handlemuligheder.
 • Få struktur på hverdagen.
 • Få en meningsfuld hverdag
 • Udtrykke dig kreativt.
 • At være med i en gruppe.
 • Udvikle samarbejdsevner.
 • Udvikle overblik og ansvar
 • At øge selvtilliden og selvværd
 • At udvikle din arbejdsevne, fx. med henblik på et skånejob/flexjob..
 • At skabe et økonomisk grundlag gennem beskyttet beskæftigelse.
 • At få en ny og anderledes kick off til at komme videre i livet.

 

Vi kan tilbyde

 • En arbejdsplads, der tager hensyn til dine begrænsninger
 • Mulighed for at afprøve dig selv indenfor forskellige arbejdsopgaver
 • Støtte til afklaring fra fagpersoner, der har viden om psykiske lidelser samt arbejdsmarkedet
 • Supervision/ coaching/ individuelle samtaler
 • Mulighed for at udveksle erfaringer med andre i en lignende situation
 • Et tæt samarbejde med øvrige aktører omkring din afklaring
 • Opfølgning i forbindelse med praktik/ ansættelse på ordinære- eller flex-vilkår samt uddannelse

Vi forventer

 • At du yder det du kan til arbejdsfællesskabet
 • At du udnytter og udvikler dine færdigheder
 • At du er en aktiv medspiller i forhold til afklaring
 • At du indgår i samtaler om de forhold i dit liv, der har betydning for din afklaring

 Visitation:

Er du pensionist og ønsker at benytte dette tilbud skal du kontakte:
Social & Ældre, Handicap - og Psykiatrirådgivningen, områdekontor Rødding.

Modtager du kontanthjælp og ønsker at benytte dette tilbud skal du kontakte din sagsbehandler i jobcentret,