Andet der er værd at vide.

Fællesmøde 

Fællesmødet  afholdes hver anden måned. Det er et beslutningsorgan, der har til hensigt at informere og drøfte en række punkter, der sættes på dagsordenen. Alle kan sætte punkter på dagsordenen og ansatte og medarbejder får mulighed for i fællesskab at træffe beslutninger om driftsmæssige opgaver for huset.
Huset er derefter vært med en fælles frokost for alle, der har deltaget i mødet.

 

Samarbejdsudvalg SU 

Som en hvert anden arbejdsplads har Platform et samarbejdsudvalg hvor borgeren er repræsenteret sammen med ledelsen.

  • Udvalgets opgave er at tilse at der er trivsel i de forskellige værksteder
  • At påtage sig udviklingsarbejde og skabe fremskridt.
  • Have medindflydelse på udviklingen i Socialpsykiatrisk Center.

Pædagogisk støtte.

Vi kan i en periode tilbyde at hente medarbejderen, som på grund af deres psykiske tilstand har svært ved at overskue transporten til og fra huset.
Til de visiterede medarbejdere, der selv sørger for transport, yder vi en godtgørelse efter gældende regler.

 

Morgenvækning 

Har du bruge for hjælp til at få en normal dagsrytme og en stabil hverdag kan vi tilbyde at vække dig med en opringning hver morgen med et ønske om en god morgen.

  

Ferieperioder

I ferieperioder har alle værksteder lukket efter en årsplan. Der vil også væ;re uger hvor hele huset er lukket efter en aftalt plan.
I de perioder hvor huset er åbent og værkstederne er lukkede tilbydes forskellige små udflugter i hverdagen.

 

Traditioner og arrangementer

 I forbindelse med helligdagene kan vi have forskellige arrangementer.
SU planlægger en årlig studietur hvor vi besøger andre spændende socialpsykiatriske tilbud eller virksomheder i landet.
Der holdes en firmajulefrokost for medarbejdere og ansatte.