Kursus afdeling.

Undervisning i sundhed,uddannelse og arbejdsliv er en hjælp og støtte i din Recoveryprocess.

 

 

SUNDHED

 

 ARBEJDSLIV

Livsstilssygdomme.
Psykoedukation.
Krop & Psyke.
Motion
Ernæring

 

Pension
Flexjob
Skånejob
Støttet beskæftigelse
Arbejdsmarkedsforhold

 

UDDANNELSE

 
 

Selværd
Selvtillid
Mestring af livet
Uddannelse

 

Kursus: Forberedelse til Praktik

MINDFULNESS