Straksteam

Kerneopgave i Straksteamet:

At den unge kan mestre eget liv

Straksteamet er et tilbud, som har til formål at yde en hurtig indsats til yngre borgere, som er psykisk sårbare og som har behov for støtte. 

Støttebehovet kan for eksempel være hjælp til at få struktur i hverdagen. Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, økonomi, struktur omkring arbejde/uddannelse, at tjekke post, opbygge eller bevare netværk, osv.

Straksteamet er et midlertidig tilbud af max tre måneders varighed. Indenfor de tre måneder vil der, sammen med borgeren, tages stilling til om støtten kan afsluttes, eller om der er brug for længerevarende støtte. 

Hvis det viser sig, at borgeren har behov for længerevarende støtte, laver Straksteamet en udredning efter voksenudredningsmetoden. Hvorefter myndighed i Handicap og Psykiatri kan bevilge støtte udfra SEL § 85 i forlængelse af Straks tilbuddet. 

Hvis det vurderes, at borgeren ikke er omfattet af målgruppen for længerevarende støtte, ophører tilbuddet om støtte efter de tre måneder. 

  Årsrapport 2016