Vejledning

Du kan få vejledning efter servicelovens §85. Det kan foregå som gruppeforløb eller individuel vejledning.

Vi arbejder målrettet sammen med dig, for at:

  • du bliver bedre til at mestre din hverdag
  • du bliver mere selvstændig i dit eget liv
  • du får skab mere struktur
  • udviklingen bliver varig

Vejledningen kan både ske i dit eget hjem og på Socialpsykiatrisk Center.