Velkommen til Socialpsykiatrisk Center

Platform-Bostøtte-Støtteteam.

Socialpsykiatrisk Center er et tilbud til psykisk sårbare, der bor i Vejen Kommune. 

Vores hus i Skolegade 7, Brørup, og værkstedet på Industrivej 20 i Vejen tilbyder en stabil og struktureret arbejds- og undervisnings hverdag.Vi tager afsæt i beskyttet beskæftigelse, kursustilbud samt hjælp og støtte til den enkeltes personlige udvikling. Hverdagen er baseret på fællesskaber og socialt samvær i trygge rammer sammen med andre mennesker. 

Sindslidende i eget hjem kan få tilbud om vejledning i Skolegade 7, Brørup eller vejledning i eget hjem  efter Servicelovens § 85.
Vi har et Straksteam som støtter og udreder borgere over en 3 mdr.periode. 

Vores døgntilbud, Bo-Støtten, ligger på Fredensvej 10, Brørup. Her er der 9 træningslejligheder, et hotelværelse og 2 lejligheder til sindslidende borgere, der behøver ekstra støtte til at klare hverdagen.
Dertil har vi vores længerevarende bofællesskab i Søndergade 72 med 3 lejligheder samt et fællesareal.